ENDOTOUCH

PRIVÁTNA

CHIRURGICKÁ ENDOSKOPICKÁ

ABULANCIA

Vzhľadom na aktuálnu situáciu epidémie na Slovensku, museli sme prijať opatrenia odporučené vládou SR na zamedzenie šírenia sa vírusu.

Postup pri ošetrení pacienta

na Chirurgickej  –  endoskopickej ambulancii -ENDOTOUCH

počas pandémie COVID-19

 

V súčasnej situácii pandémie je činnosť ambulancie obmedzená a endoskopie sa vykonávajú podľa naliehavosti príznakov.

Prístup na endoskopické pracovisko budú mať len samotní pacienti bez doprovodu rodinných príslušníkov, opatrovníkov alebo šoférov, ak to ich stav dovolí. Je potrebné, aby pacienti mali ochranné rúško na tvári.

Každý pacient, ktorý bude mať podstúpiť endoskopický výkon bude stratifikovaný, podľa rizika potenciálnej infekcie vírusom COVID-19 na základe 3 otázok:

1, či mal v posledných 14 dňoch symptómy ako: telesnú teplotu vyššiu ako 37,5 st. C, kašeľ, bolesť hrdla, dýchacie obtiaže

2, či on alebo jeho rodinný príslušník mal v posledných 14 dňoch kontakt s pacientom pozitívne testovaným na COVID-19

3, či za posledných 14 dní bol v zahraničí mimo SR

 

Vyhradzujeme si právo na zmenu času ako aj dátumu plánovaného vyšetrenia ak budú na to organizačné dôvody alebo úplné zrušenie vyšetrenia – podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.

 

 

Neustále stúpa počet pacientov s ochoreniami tráviaceho traktu, ktorí potrebujú endoskopické vyšetrenie na stanovenie správnej diagnózy.

  • Či už ide o zápalové, vredové, prípadne nádorové ochorenia pažeráka, žalúdka, dvanástnika a tiež hrubého čreva a rekta.
  • Pri včasnej diagnóze je možné nasadiť správnu liečbu, prípadne včas indikovať operačné riešenie.
  • Indikáciou na kolonoskopické vyšetrenie je podozrenie na nádorové ochorenie dolnej časti tráviaceho traktu a tiež tzv. “preventívna” kolonoskopia u ľudí vo veku nad 50 rokov, resp. u ľudí u ktorých bol v rodine výskyt kolorektálneho karcinómu.

Koloskopia indikovaná aj u každého pacienta po operácii čreva – každý rok prvých 5 rokov, následne á 2 roky.

Takisto je pravidelné kontrolné vyšetrenie indikované u pacientov po polypektómii – odstránení polypu hrubého čreva.

Vykonávame nasledovné endoskopické vyšetrenia:

  • ezofagogastroduodenoskopiu – endoskopické vyšetrenie pažeráka, žalúdka a dvanástnika
  • kolonoskopiu – vyšetrenie hrubého čreva a rekta