Možnosť vyšetrenia v anestéze

Home / Vyšetrenie / Možnosť vyšetrenia v anestéze

Endoskopické vyšetrenia je možné vykonať v intravenóznej anestézii v spolupráci s anesteziológom.

Pred endoskopickým vyšetrením v anestézii je potrebné tzv.interné predoperačné vyšetrenie.

Keďže pracujeme v zariadení pre jednodňovú chirurgiu, pacient nemôže mať závažné kardiopulmonálne ochorenie – požiadavka anesteziológa.