O nás

Home / O nás

Doc. MUDr. Ľubomír Marko, Ph.D. – životopis v skratke

 

Lekárska fakulta, Univerzita Komenského,  Martin,  1981 – 1987

Atestácia  I. st. zo všeobecnej chirurgie  – 10. 4. 1991

Atestácia  II. st. zo všeobecnej chirurgie –  28. 3. 1996

Obhájenie titulu PhD – LUUP Olomouc – 26.2.2007

Certifikáty SZU  :

Diagnostická a liečebná ezofagogastroduodenoskopia

Diagnostická a liečebná kolonoskopia

Perkutánna endoskopická gastrostómia

Získanie titulu Docent chirurgie – SZU Bratislava, 2.6. 2010

Atestácia – špecializácia v špecializačnom odbore Gastroenterologická chirurgia –  25. 11.  2010

Vysokoškolský učiteľ na funkčnom mieste docent v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť – 1.2.2015

Špecializácia v odbore zdravotnícky manažment a financovanie – 20. 3. 2017

 

Odborná prax

–  Uppsala, Švédsko – 1992  – 1 mesiac stáž na chirurgickej klinike na Univerzite

–  Brno – 1995 – týždňový edukačný kurz v parenterálnej výžive – Prof. Zadák

–  Univerzita Eppendorf, Hamburg, Nemecko 1993 až 2008 – 10x po týždni na klinike  endoskopickej chirurgie  ( Prof. Soehendra )

–  Univerzita Eppendorf, Hamburg, Nemecko 1994 až 2010 – 12x po týždni na chirurgickej klinike laparoskopická a všeobecná chirurgia  ( Prof. Zornig )

 Viedeň – 1992 – 1 týždeň – laparoskopická chirurgia

–  Košice – Šaca – 1991 – dvojtýždňová stáž – popáleninové centrum

–  Bratislava – 1996 – 3  mesiace na Chirurgickej klinike IVZ – Kramáre – Dérerova nemocnica

–  Košice – 1993 – stáž na I. Internej klinike, LF UPJŠ – endoskopická stáž

–  Boston, Brighman and Woman Hospital, Harvard Medical School, USA – 2001 –  endoskopia dvojtýždňová stáž – Dr Carr-Locke

–  Pisa – 2004 a 2005 – 2x stáž v chirurgii štítnej žľazy

–  Hamburg – 2003 a 2004 – školenie v bariatrickej chirurgii a kolorektálnej chirurgii

–  Ostrava – 2004 – školenie v kolorektálnej chirurgii

–  Olomouc – 2003 a 2004 – 2x školenie v chirurgii pažeráka

– Guildford, Veľká Británia – kolorektálna chirurgia

Krátkodobé školiace miesta – Praha, Třinec, Olomouc, Singapur, Haifa – Izrael, Marseille – Francúzsko,

 

Profesionálne aktivity

–    Od 1. 5. 1998 ordinár pre chirurgickú endoskopiu pri Chirurgickej klinike, NsP F.D.R.BB

–     Od 1. 6. 2001 funkcia vedúceho lekára Endoskopického centra NsP F.D.R. BB

–     Od 5. 12. 2005 primár Oddelenia pre miniinvazívnu chirurgiu a endoskopiu, FNsP FDR BB

–     Od  1.7.2017 – prednosta II. Chirrugickej kliniky, FNsP FDR BB

–     Člen Slovenskej lekárskej spoločnosti

–     Člen Slovenskej chirurgickej spoločnosti – člen výboru SCHS

–     Člen Slovenskej endoskopickej spoločnosti pri Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti

–     Člen Európskej spoločnosti Endoskopickej chirurgie – EAES

–     Člen Sekcie endoskopickej chirurgie pri SCHS – predseda výboru SECH

–     Člen ESES – European Society of Endocrine Surgeons

–     výučba chirurgie na SZU v Banskej Bystrici

–     člen štátnicovej komisie na SZU v Banskej Bystrici

–     školenia pre chirurgov zo Slovenska aj zahraničia v miniinvazívnej chirurgii a v chirurgickej endoskopii

 

Publikačná a prednášková činnosť : podrobne viď príloha

7 monografií – hlavný autor

4 monografie – spoluautor

200 prednášok na domácich podujatiach

33 prednášok na zahraničných podujatiach

10 posterov na zahraničných kongresoch

236 publikácií v domácich a zahraničných časopisoch

93 citácií článkov

 

15x chairman na zahraničných kongresoch

 

Vydavateľ a redaktor registrovaného časopisu : „Slovenský chirurg“, v súčasnosti „Miniinvazívna chirurgia a endoskopia “